Katarzyna Żygłowicz Logopeda
logopeda, audiolog

Doświadczenie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od II 2015

Publiczne Przedszkole nr 72 w Lublinie – logopeda, umowa o pracę.

IX 2015 – V 2016

Staż – awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego w przedszkolu nr 63 w Lublinie.

II 2015 – VII 2016

Publiczne Przedszkole nr 63 w Lublinie – logopeda, umowa o pracę – zastępstwo.

V – XI 2013

Niepubliczne Przedszkole Czterolistna Koniczynka w Lublinie stanowisko: logopeda.

od 2012

Terapie logopedyczne.

X 2012 – I 2013

Wolontariat w Studenckiej Poradni Logopedycznej UMCS.

2012 – 2013

Członkini Naukowego Koła Logopedów i Audiologów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Członkini Sekcji Neurologopedycznej.

X 2012 – VI 2013

Wolontariat w Zespole Poradni nr 3 w Lublinie, logopeda.

II 2013

Praktyka logopedyczna w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.

III – IV 2012

Kids Club, Centrum Rekreacyjno-Edukacyjne dla Dzieci w Lublinie, praca w charakterze animatora zabaw.

2011 – 2012

Liczne praktyki pedagogiczne i logopedyczne w przedszkolach, szkołach i ośrodkach w Lublinie.

KURSY I SZKOLENIA

I 2016

Szkolenie „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen”.

II 2015

Szkolenie pt: „Rehabilitacja funkcji połykania we wczesnym etapie po wystąpieniu epizodu udarowego”. Organizator: Lubelski oddział polskiego towarzystwa logopedycznego.

IV 2013

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia. Organizator: Instytut Edukacji Logopedycznej w Lublinie.

IV 2013

Kurs na wychowawcę kolonijnego. Organizator ośrodek wypoczynkowy „Almatur” w Lublinie.

X 2013

Konferencja naukowo – szkoleniowa – „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z deficytem słuchu”, zorganizowany przez Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie.

III 2013

Szkolenie pt: ”Taniec w przedszkolu. Nauka – Animacja - Zabawa.” Organizator: Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych w Lublinie.

III 2013

Szkolenie poświęcone działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Organizator: Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

I 2013

Kurs ”Wczesna opieka logopedyczna nad dziećmi z uszkodzeniami słuchu”, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów. Certyfikat.

VI 2012

”Warsztaty Języka Migowego” zorganizowane przez Europejskie Forum Studentów AEGEE-Lublin. Certyfikat.

VI 2012

Kurs I stopnia metody fonogestów „CUED SPEECH”. Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów w Lublinie. Certyfikat.

WYKSZTAŁCENIE

2013 - 2015

Studia magisterskie stacjonarne na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku logopedia z audiologią. Obrona pracy magisterskiej pt: „Umysłowe i językowe możliwości dziecka z zespołem Aspergera”.

2010 - 2013

Studia licencjackie stacjonarne na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku logopedia z audiologią. Obrona pracy licencjackiej pt: „Zaburzenia mowy u osób z Zespołem Downa. Studium przypadku 17 – letniego chłopca”.

UMIEJĘTNOŚCI

 

Język migowy.

 

Obsługa sprzętu do audiometrii tonalnej.

 

Prowadzenie badań audiometrii słownej.

 

Międzynarodowa Transkrypcja Fonetyczna tekstów dźwiękowych (IPA).

 

Międzynarodowy i Polski Alfabet Palcowy (Daktylografia).

Facebook Logopeda Lublin Katarzyna Żygłowicz Logopeda Lublin Katarzyna Żygłowicz Logopeda Lublin Katarzyna Żygłowicz Logopeda Lublin
Polub na Facebooku | © 2016 | mgr Katarzyna Żygłowicz | logopeda, audiolog